Bưu điện Hòa Mỹ

  • Mã bưu điện: 555950
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Mỹ
  • Địa chỉ: Sô´390, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: 0236.3764066