Bưu điện văn hóa xã Hòa Nhơn

  • Mã bưu điện: 556580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Nhơn
  • Địa chỉ: Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang
  • Điện thoại: 0236.3780555