Bưu điện Ông Ích Khiêm

  • Mã bưu điện: 551580
  • Bưu cục: Bưu điện Ông Ích Khiêm
  • Địa chỉ: Sô´48, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 02363.531964