Hòm thư Công cộng Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 550930
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: