Bưu điện Khai thác Liên tỉnh Trung tâm chi nhánh 3

  • Mã bưu điện: 550990
  • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm chi nhánh 3
  • Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: