Bưu điện KCN An Đồn

  • Mã bưu điện: 554101
  • Bưu cục: Bưu điện KCN An Đồn
  • Địa chỉ: Sô´Lô 1C, Đường Ngô Quyền, Khu công nghiệp An Đồn, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà
  • Điện thoại: 0236-3918626