Hòm thư Công cộng ST7

  • Mã bưu điện: 553457
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng ST7
  • Địa chỉ: Sô´260, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà
  • Điện thoại: