Bưu điện văn phòng VP Đà Nẵng 1

  • Mã bưu điện: 551180
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 1
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: