Bưu điện Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 550900
  • Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Sô´75, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3828547