Bưu điện TT Thương Nghiệp

  • Mã bưu điện: 551790
  • Bưu cục: Bưu điện TT Thương Nghiệp
  • Địa chỉ: Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3689636