Bưu điện văn phòng VP Đà Nẵng 3

  • Mã bưu điện: 554010
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 3
  • Địa chỉ: Sô´04, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
  • Điện thoại: