Bưu điện SB Đà Nẵng (EMS)

  • Mã bưu điện: 552270
  • Bưu cục: Bưu điện SB Đà Nẵng (EMS)
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: