Bưu điện [TW] T26

  • Mã bưu điện: 550901
  • Bưu cục: Bưu điện [TW] T26
  • Địa chỉ: Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: