Bưu điện Trung tâm Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 551000
  • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3832299