Bưu điện Trung chuyển TC – Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 550959
  • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển TC – Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 3614363