Bưu điện Bưu Cục KHL Hòa Khánh 2

  • Mã bưu điện: 558033
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu Cục KHL Hòa Khánh 2
  • Địa chỉ: Sô´Lô U1-U3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: 02363734789