Hòm thư Công cộng ST2

  • Mã bưu điện: 554032
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng ST2
  • Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà
  • Điện thoại: