Bưu điện KCN Hòa Cầm

  • Mã bưu điện: 557558
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Hòa Cầm
  • Địa chỉ: Đường Khu công nghiệp Hoà Cầm, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
  • Điện thoại: