Bưu điện TMĐT Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 555333
  • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Sô´68C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: