Bưu điện Tiếp Thị

  • Mã bưu điện: 557747
  • Bưu cục: Bưu điện Tiếp Thị
  • Địa chỉ: Sô´296A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ
  • Điện thoại: 0236.3673898