Hòm thư Công cộng TK11

  • Mã bưu điện: 555595
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK11
  • Địa chỉ: Sô´33, Đường Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: