Bưu điện Bưu điện Logistics EMS Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 555888
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: