Bưu điện Tân Chính

  • Mã bưu điện: 554380
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Chính
  • Địa chỉ: Sô´264, Đường Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3752285