Bưu điện Mân Thái

  • Mã bưu điện: 553570
  • Bưu cục: Bưu điện Mân Thái
  • Địa chỉ: Sô´424, Đường Ngô Quyền, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà
  • Điện thoại: 0236.3911108