Hệ thống bưu điện Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Ngũ Hành Sơn thuộc tỉnh Đà Nẵng, bao gồm: Bưu điện Sơn Thủy, Bưu điện Ngũ Hành Sơn, Bưu điện Khuê Mỹ, Hòm thư Công cộng NHS4, Hòm thư Công cộng NHS3

Bưu điện Sơn Thủy

 • Mã bưu điện: 556810
 • Bưu cục: Bưu điện Sơn Thủy
 • Địa chỉ: Sô´676, Đường Lê Văn Hiến, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn
 • Điện thoại: 0236.3969767

Bưu điện Ngũ Hành Sơn

 • Mã bưu điện: 556920
 • Bưu cục: Bưu điện Ngũ Hành Sơn
 • Địa chỉ: Sô´376, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn
 • Điện thoại: 0236.3950666

Bưu điện Khuê Mỹ

 • Mã bưu điện: 557280
 • Bưu cục: Bưu điện Khuê Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´83, Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn
 • Điện thoại: 0236.3941357

Hòm thư Công cộng NHS4

 • Mã bưu điện: 557290
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng NHS4
 • Địa chỉ: Tổ 17, Cụm Khái Tây 2, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng NHS3

 • Mã bưu điện: 557279
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng NHS3
 • Địa chỉ: Sô´486, Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn
 • Điện thoại: