Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Hải Châu

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Hải Châu thuộc tỉnh Đà Nẵng: Bưu điện Trung tâm Đà Nẵng, Bưu điện Sông Hàn, Bưu điện Hùng Vương, Bưu điện Đà Nẵng, Bưu điện Trần Phú, Bưu điện Đống Đa, Bưu điện Quang Trung, Bưu điện [TW] T26, Bưu điện [TW] T26, Bưu điện Thuận Phước 4, Bưu điện Ông Ích Khiêm, Bưu điện Ngô Gia Tự, Bưu điện TT Thương Nghiệp, Bưu điện Giao dịch EMS Hải Châu 1, Bưu điện Nguyễn Hữu Thọ, Bưu điện SB Đà Nẵng (EMS), Bưu điện Hòa Cường Nam, Bưu điện Trưng Nữ Vương, Bưu điện Phan Chu Trinh, Bưu điện Hòa Cường, Đại lý bưu điện Phước Ninh, Bưu cục Phát hành Báo chí Giao dịch số 1, Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác báo chí, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm chi nhánh 3, Hòm thư Công cộng HC13, Hòm thư Công cộng HC4, Hòm thư Công cộng HC2, Hòm thư Công cộng HC3, Hòm thư Công cộng HC5, Hòm thư Công cộng HC10, Hòm thư Công cộng HC1, Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 1, Bưu cục văn phòng In báo Nhân Dân 3

Bưu điện Trung tâm Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 551000
 • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3832299

Bưu điện Sông Hàn

 • Mã bưu điện: 551020
 • Bưu cục: Bưu điện Sông Hàn
 • Địa chỉ: Sô´64, Đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3849053

Bưu điện Hùng Vương

 • Mã bưu điện: 551050
 • Bưu cục: Bưu điện Hùng Vương
 • Địa chỉ: Sô´80, Đường Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3849038

Bưu điện Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 550900
 • Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Sô´75, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3828547

Bưu điện Trần Phú

 • Mã bưu điện: 551100
 • Bưu cục: Bưu điện Trần Phú
 • Địa chỉ: Sô´75, Đường Trần Phú, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Bưu điện Đống Đa

 • Mã bưu điện: 551290
 • Bưu cục: Bưu điện Đống Đa
 • Địa chỉ: Sô´40, Đường Lê Lợi, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3898215

Bưu điện Quang Trung

 • Mã bưu điện: 551300
 • Bưu cục: Bưu điện Quang Trung
 • Địa chỉ: Sô´96, Đường Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3898216

Bưu điện [TW] T26

 • Mã bưu điện: 550901
 • Bưu cục: Bưu điện [TW] T26
 • Địa chỉ: Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Bưu điện [TW] T26

 • Mã bưu điện: 550902
 • Bưu cục: Bưu điện [TW] T26
 • Địa chỉ: Sô´2A, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Bưu điện Thuận Phước 4

 • Mã bưu điện: 551490
 • Bưu cục: Bưu điện Thuận Phước 4
 • Địa chỉ: Sô´200, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0511-3538916

Bưu điện Ông Ích Khiêm

 • Mã bưu điện: 551580
 • Bưu cục: Bưu điện Ông Ích Khiêm
 • Địa chỉ: Sô´48, Đường Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 02363.531964

Bưu điện Ngô Gia Tự

 • Mã bưu điện: 551780
 • Bưu cục: Bưu điện Ngô Gia Tự
 • Địa chỉ: Sô´58, Đường Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3868349

Bưu điện TT Thương Nghiệp

 • Mã bưu điện: 551790
 • Bưu cục: Bưu điện TT Thương Nghiệp
 • Địa chỉ: Đường Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3689636

Bưu điện Giao dịch EMS Hải Châu 1

 • Mã bưu điện: 552864
 • Bưu cục: Bưu điện Giao dịch EMS Hải Châu 1
 • Địa chỉ: Sô´60, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 02363.823789

Bưu điện Nguyễn Hữu Thọ

 • Mã bưu điện: 552190
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Hữu Thọ
 • Địa chỉ: Sô´171, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 02363944158

Bưu điện SB Đà Nẵng (EMS)

 • Mã bưu điện: 552270
 • Bưu cục: Bưu điện SB Đà Nẵng (EMS)
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Bưu điện Hòa Cường Nam

 • Mã bưu điện: 552530
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Cường Nam
 • Địa chỉ: Sô´50, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3737555

Bưu điện Trưng Nữ Vương

 • Mã bưu điện: 552200
 • Bưu cục: Bưu điện Trưng Nữ Vương
 • Địa chỉ: Sô´436, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3633821

Bưu điện Phan Chu Trinh

 • Mã bưu điện: 552070
 • Bưu cục: Bưu điện Phan Chu Trinh
 • Địa chỉ: Sô´213, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 3552358

Bưu điện Hòa Cường

 • Mã bưu điện: 553000
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Cường
 • Địa chỉ: Sô´305, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3620085

Đại lý bưu điện Phước Ninh

 • Mã bưu điện: 552760
 • Bưu cục: Đại lý bưu điện Phước Ninh
 • Địa chỉ: Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 0236.3561317

Bưu cục Phát hành Báo chí Giao dịch số 1

 • Mã bưu điện: 550991
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Giao dịch số 1
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: 05113656002

Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác báo chí

 • Mã bưu điện: 550992
 • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Khai thác báo chí
 • Địa chỉ: Sô´1, Kiệt 47, Đường Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm chi nhánh 3

 • Mã bưu điện: 550990
 • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm chi nhánh 3
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng HC13

 • Mã bưu điện: 552863
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC13
 • Địa chỉ: Sô´200, Đường 3/2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng HC4

 • Mã bưu điện: 552861
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC4
 • Địa chỉ: Sô´191, Đường Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng HC2

 • Mã bưu điện: 551950
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC2
 • Địa chỉ: Sô´199, Đường Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng HC3

 • Mã bưu điện: 552022
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC3
 • Địa chỉ: Sô´279, Đường Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng HC5

 • Mã bưu điện: 552159
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC5
 • Địa chỉ: Sô´165, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng HC10

 • Mã bưu điện: 551172
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC10
 • Địa chỉ: Sô´171, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà̀ Thuận Tây, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng HC1

 • Mã bưu điện: 552527
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC1
 • Địa chỉ: Sô´672, Đường Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 1

 • Mã bưu điện: 551180
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 1
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Lê Duẩn, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng In báo Nhân Dân 3

 • Mã bưu điện: 551396
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng In báo Nhân Dân 3
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Trần Quý Cáp, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
 • Điện thoại: