Hòm thư Công cộng TK9

  • Mã bưu điện: 554798
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK9
  • Địa chỉ: Sô´756, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: