Hòm thư Công cộng CL3

  • Mã bưu điện: 557894
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL3
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Hòa An 6, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ
  • Điện thoại: