Hòm thư Công cộng NHS3

  • Mã bưu điện: 557279
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng NHS3
  • Địa chỉ: Sô´486, Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn
  • Điện thoại: