Bưu điện Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh

  • Mã bưu điện: 550958
  • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh
  • Địa chỉ: Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: