Hòm thư Công cộng TK7

  • Mã bưu điện: 554796
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK7
  • Địa chỉ: Sô´910, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: