Địa chỉ bưu điện tại Sơn Trà, Đà Nẵng

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Sơn Trà thuộc tỉnh Đà Nẵng: Bưu điện Đà Nẵng 3, Bưu điện Mân Thái, Bưu điện KCN An Đồn, Bưu điện Thọ Quang, Bưu điện Ngô Quyền, Bưu điện Trần Quang Diệu, Hòm thư Công cộng ST7, Hòm thư Công cộng ST2, Hòm thư Công cộng ST5, Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 3

Bưu điện Đà Nẵng 3

 • Mã bưu điện: 553300
 • Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng 3
 • Địa chỉ: Sô´4, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại: 0236.3831183

Bưu điện Mân Thái

 • Mã bưu điện: 553570
 • Bưu cục: Bưu điện Mân Thái
 • Địa chỉ: Sô´424, Đường Ngô Quyền, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại: 0236.3911108

Bưu điện KCN An Đồn

 • Mã bưu điện: 554101
 • Bưu cục: Bưu điện KCN An Đồn
 • Địa chỉ: Sô´Lô 1C, Đường Ngô Quyền, Khu công nghiệp An Đồn, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại: 0236-3918626

Bưu điện Thọ Quang

 • Mã bưu điện: 553690
 • Bưu cục: Bưu điện Thọ Quang
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại: 0236.3921488

Bưu điện Ngô Quyền

 • Mã bưu điện: 553920
 • Bưu cục: Bưu điện Ngô Quyền
 • Địa chỉ: Sô´924, Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại: 0236.3932636

Bưu điện Trần Quang Diệu

 • Mã bưu điện: 553950
 • Bưu cục: Bưu điện Trần Quang Diệu
 • Địa chỉ: Sô´04, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại: 0236.3831187

Hòm thư Công cộng ST7

 • Mã bưu điện: 553457
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng ST7
 • Địa chỉ: Sô´260, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng ST2

 • Mã bưu điện: 554032
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng ST2
 • Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng ST5

 • Mã bưu điện: 554035
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng ST5
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 3

 • Mã bưu điện: 554010
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Đà Nẵng 3
 • Địa chỉ: Sô´04, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
 • Điện thoại: