Bưu điện Sông Hàn

  • Mã bưu điện: 551020
  • Bưu cục: Bưu điện Sông Hàn
  • Địa chỉ: Sô´64, Đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3849053