Bưu điện văn phòng Trung tâm KTVC

  • Mã bưu điện: 554330
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung tâm KTVC
  • Địa chỉ: Sô´271, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: