Bưu điện văn hóa xã Hòa Bắc

  • Mã bưu điện: 556560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bắc
  • Địa chỉ: Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang
  • Điện thoại: 0236.3770267