Bưu điện EMS Bến xe xã hội Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 558032
  • Bưu cục: Bưu điện EMS Bến xe xã hội Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu
  • Điện thoại: