Bưu điện An Khê

  • Mã bưu điện: 554960
  • Bưu cục: Bưu điện An Khê
  • Địa chỉ: Sô´237, Đường Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3722321