Hòm thư Công cộng TK5

  • Mã bưu điện: 555597
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK5
  • Địa chỉ: Sô´45, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: