Bưu điện Hùng Vương

  • Mã bưu điện: 551050
  • Bưu cục: Bưu điện Hùng Vương
  • Địa chỉ: Sô´80, Đường Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: 0236.3849038