Bưu điện văn phòng ND – Đà Nẵng

  • Mã bưu điện: 550955
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng ND – Đà Nẵng
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3614471