Bưu điện Nguyễn Văn Linh 2

  • Mã bưu điện: 555287
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Văn Linh 2
  • Địa chỉ: Sô´172A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3944158