Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Thanh Khê

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Thanh Khê thuộc tỉnh Đà Nẵng, bao gồm: Bưu điện Bưu cục Trung tâm Đà Nẵng, Bưu điện Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh, Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 1, Bưu điện Tân Chính, Bưu điện Nguyễn Văn Linh, Bưu điện Đỗ Quang, Bưu điện Chuyển Phát Nhanh, Bưu điện Nguyễn Văn Linh 2, Bưu điện TMĐT Đà Nẵng, Bưu điện Thanh Khê, Bưu điện EMS Đà Nẵng 3, Bưu điện Xuân Hòa, Bưu điện KHL Thanh Khê, Bưu điện An Khê, Bưu điện Phú Lộc, Bưu cục khai thác cấp 1 Khai thác Chuyển phát nhanh CPN – Đà Nẵng, Bưu cục Trung chuyển TC Hòa Cầm, Bưu cục Trung chuyển TC – Đà Nẵng, Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh, Hòm thư Công cộng TK3, Hòm thư Công cộng TK13, Hòm thư Công cộng Đà Nẵng, Hòm thư Công cộng TK1, Hòm thư Công cộng TK6, Hòm thư Công cộng TK7, Hòm thư Công cộng TK8, Hòm thư Công cộng TK9, Hòm thư Công cộng TK14, Hòm thư Công cộng TK5, Hòm thư Công cộng TK11, Bưu cục văn phòng ND – Đà Nẵng, Bưu cục văn phòng Bưu điện TP Đà Nẵng, Bưu cục văn phòng Trung tâm KTVC

Bưu điện Bưu cục Trung tâm Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 550000
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Trung tâm Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Sô´155, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Bưu điện Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh

 • Mã bưu điện: 555442
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh
 • Địa chỉ: Đường Lê Đình Lý, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 1

 • Mã bưu điện: 554310
 • Bưu cục: Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 1
 • Địa chỉ: Sô´122, Đường Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 02363.656000

Bưu điện Tân Chính

 • Mã bưu điện: 554380
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Chính
 • Địa chỉ: Sô´264, Đường Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3752285

Bưu điện Nguyễn Văn Linh

 • Mã bưu điện: 555200
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Văn Linh
 • Địa chỉ: Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3692533

Bưu điện Đỗ Quang

 • Mã bưu điện: 555210
 • Bưu cục: Bưu điện Đỗ Quang
 • Địa chỉ: Sô´66C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3819819

Bưu điện Chuyển Phát Nhanh

 • Mã bưu điện: 555286
 • Bưu cục: Bưu điện Chuyển Phát Nhanh
 • Địa chỉ: Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0511-3656151

Bưu điện Nguyễn Văn Linh 2

 • Mã bưu điện: 555287
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Văn Linh 2
 • Địa chỉ: Sô´172A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3944158

Bưu điện TMĐT Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 555333
 • Bưu cục: Bưu điện TMĐT Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Sô´68C, Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Bưu điện Thanh Khê

 • Mã bưu điện: 555110
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Khê
 • Địa chỉ: Sô´251, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3656746

Bưu điện EMS Đà Nẵng 3

 • Mã bưu điện: 555171
 • Bưu cục: Bưu điện EMS Đà Nẵng 3
 • Địa chỉ: Sô´72, Đường Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Bưu điện Xuân Hòa

 • Mã bưu điện: 554840
 • Bưu cục: Bưu điện Xuân Hòa
 • Địa chỉ: Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3721964

Bưu điện KHL Thanh Khê

 • Mã bưu điện: 554920
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Thanh Khê
 • Địa chỉ: Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3721964

Bưu điện An Khê

 • Mã bưu điện: 554960
 • Bưu cục: Bưu điện An Khê
 • Địa chỉ: Sô´237, Đường Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3722321

Bưu điện Phú Lộc

 • Mã bưu điện: 555500
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Lộc
 • Địa chỉ: Sô´98, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3712986

Bưu cục khai thác cấp 1 Khai thác Chuyển phát nhanh CPN – Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 550940
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 Khai thác Chuyển phát nhanh CPN – Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Sô´số 1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3656151

Bưu cục Trung chuyển TC Hòa Cầm

 • Mã bưu điện: 550950
 • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển TC Hòa Cầm
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 3692507

Bưu cục Trung chuyển TC – Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 550959
 • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển TC – Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 3614363

Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh

 • Mã bưu điện: 550958
 • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh
 • Địa chỉ: Đường Đỗ Quang, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK3

 • Mã bưu điện: 554304
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK3
 • Địa chỉ: Sô´12, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK13

 • Mã bưu điện: 554303
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK13
 • Địa chỉ: Đường Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 550930
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK1

 • Mã bưu điện: 554673
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK1
 • Địa chỉ: Sô´65, Đường Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK6

 • Mã bưu điện: 554795
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK6
 • Địa chỉ: Sô´622, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK7

 • Mã bưu điện: 554796
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK7
 • Địa chỉ: Sô´910, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK8

 • Mã bưu điện: 554797
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK8
 • Địa chỉ: Sô´695, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK9

 • Mã bưu điện: 554798
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK9
 • Địa chỉ: Sô´756, Đường Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK14

 • Mã bưu điện: 555443
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK14
 • Địa chỉ: Sô´46, Đường Trần Xuân Lê, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK5

 • Mã bưu điện: 555597
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK5
 • Địa chỉ: Sô´45, Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng TK11

 • Mã bưu điện: 555595
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng TK11
 • Địa chỉ: Sô´33, Đường Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng ND – Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 550955
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng ND – Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: 0236.3614471

Bưu cục văn phòng Bưu điện TP Đà Nẵng

 • Mã bưu điện: 554320
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Bưu điện TP Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Sô´271, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Trung tâm KTVC

 • Mã bưu điện: 554330
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trung tâm KTVC
 • Địa chỉ: Sô´271, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê
 • Điện thoại: