Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 2

  • Mã bưu điện: 557940
  • Bưu cục: Bưu điện [EMS] CPN Đà Nẵng 2
  • Địa chỉ: Sô´Đường số 3, Đường Khu công nghiệp Hoà Cầm, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ
  • Điện thoại: 02363.623774