Bưu điện Xuân Hòa

  • Mã bưu điện: 554840
  • Bưu cục: Bưu điện Xuân Hòa
  • Địa chỉ: Sô´416, Đường Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: 0236.3721964