Hòm thư Công cộng HC1

  • Mã bưu điện: 552527
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC1
  • Địa chỉ: Sô´672, Đường Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: