Hòm thư Công cộng HC5

  • Mã bưu điện: 552159
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng HC5
  • Địa chỉ: Sô´165, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu
  • Điện thoại: