Bưu điện Bưu điện Trung chuyển nội tỉnh

  • Mã bưu điện: 555442
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh
  • Địa chỉ: Đường Lê Đình Lý, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
  • Điện thoại: