Bưu điện Đà Nẵng 3

  • Mã bưu điện: 553300
  • Bưu cục: Bưu điện Đà Nẵng 3
  • Địa chỉ: Sô´4, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà
  • Điện thoại: 0236.3831183