Hòm thư Công cộng ST5

  • Mã bưu điện: 554035
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng ST5
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà
  • Điện thoại: