Hòm thư Công cộng CL5

  • Mã bưu điện: 557951
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng CL5
  • Địa chỉ: Sô´128, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ
  • Điện thoại: